Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Wavre 1815 - Relive the battle 8th edition

Wavre 20168 countries, 500 uniformed military enthusiasts, 24 horseriders, 10 cannons, a 4-hours show, 10 ha of reconstruction and bivouacs, an exhibition ...

During those two days, you're welcome in Wavre to relive the battle between the French troops under the command of General Gérard and the Prussians of General von Thielmann. A special attention will be paid to the "popularization" in the largest meaning of the word and to the didactic aspect of this period of history.


A teaching area will allow visitors of every age to enter the historical world of that time beyond any military aspect. Costumes, food and everyday objects of civilians and soldiers are tools to walk in the footsteps of Napoleon, his military life but also his everyday's life.

During the weekend of July, the 2th and 3th 2016 the heart of Wavre will beat to the rhythm of the Napoleonic drums.

www.wavre1815.com

Maison du Tourisme des Ardennes brabançonnes

Rue de Nivelles 1 - B 1300 Wavre

+32 (0)10 230 352

www.mtab.be

Wavre 1815 – Herleef de veldslag 8 de editie

8 landen, 500 reconstituanten, 24 ruiters, 10 kanonnen, 4 uren spektakel, 10 hectaren reconstructie, een tentoonstelling. Kom tijdens 2 dagen de veldslag van Wavre herleven tussen de Franse troepen van Generaal Gérard en een Pruis legercorps onder leiding van Generaal von Thielmann.


Er wordt er een bijzondere aandacht besteed aan de "popularisatie", in de ruime zin van het woord, van deze periode uit onze geschiedenis. Een didactische zone laat iedereen, van 7 tot 77 jaar, toe de historische wereld van deze tijd te ontdekken, zonder enig militair aspect. De kleding, het voedsel en de alledaagse voorwerpen van de burgers en van de soldaten doen de bezoekers in de voetstappen van Napoleon sluipen zowel de militaire kant als zijn leven kortweg.


Tijdens het weekeinde van 2 en 3 juli 2016, zal het hart van Wavre op het ritme van de Napoleontische drums slaan.