Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Vitoria-Gasteiz

Vitoria - la Capital español de la gastronomia 2014

RUTA NAPOLEÓNICA DE VITORIA-GASTEIZ

Te invitamos a revivir la Historia y descubrir los escenarios y personajes de la Vitoria napoleónica. Una pequeña ciudad de apenas 7000 habitantes liderada por una élite ilustrada que impulsó el salto de la vieja ciudad medieval a la neoclásica. La Guerra de la Independencia interrumpiría esta expansión física y cultural y la daría a conocer en todo Europa por la trascendental batalla que se libró en sus alrededores.

VITORIA-GASTEIZKO NAPOLEONEN IBILBIDEA

Historia gogorarazi eta Gasteiz napoleondarreko eszenatokiak eta pertsonaiak ezagutzeko gonbit egiten dizugu. 7.000 biztanle eskaseko hiri txiki honek Erdi Aroko hiri zaharra neoklasikorako jauzia egitera bultzatu zuen elite ilustratu bat zuen buru. Independentziako Gerrak zabalkunde fisiko eta kultural hori eten eta Europa osoan zehar eman zuen ezagutzera, inguruetan gudatu zen bataila garrantzitsuari esker.

Delia, García Besa
Biltzar eta Turismo Zerbitzuko arduraduna / Responsable del Servicio de Congresos y Turismo
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
Tel: 945-16 12 61 | Fax 945-22 80 09
dgbesa@vitoria-gasteiz.org | www.vitoria-gasteiz.org