Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Lidzbark Warmińskiwww.lidzbarkwarminski.wm.pl
Lidzbark Warmiński ma niezwykle skomplikowaną historię, bogate regiony początkowo zamieszkałe przez pogańskich Prusów trafiały z rąk do rąk. Ostatecznie po wojnie z Zakonem Krzyżackim i po podpisaniu pokoju toruńskiego w 1466 roku Warmia trafiła do Królestwa Polskiego i pozostała tam do 1772, czyli do pierwszego rozbioru Polski, po którym znalazła się pod panowaniem Królestwa Prus.

Napoleon Bonapatre przebywał w Polsce wiele razy. Lidzbark Warmiński znalazł się na jego ścieżce w 1807 roku. W samym mieście spędził 2 dni ale ważniejsze jest to, co stało się na polach okolicznych wiosek.

10 czerwca 1807 roku okolice Lidzbarka zamieniły się w krwawe pole. Bitwa pod Heilsbergiem uznawana jest za jedną z największych i najkrwawszych bitew epoki napoleońskiej na ziemiach polskich. Była ona preludium do ostatecznego rozgromienia armii rosyjskiej pod Frydlandem. Następstwem ostatnich dni IV koalicji antyfrancuskiej było podpisanie traktatu pokojowego w Tylży (7-9 lipca 1807 rok).


Lidzbark Warmiński poprzez swoje położenie był idealnym miejscem do obrony linii frontu. Był także ważnym węzłem komunikacyjnym i miejscem magazynów żywnościowych. Miasto było zajęte przez koalicję wojsk rosyjskich i pruskich. Od strony Dobrego Miasta nadciągały wojska francuskie pod dowództwem samego Napoleona. 56 000 Francuzów starło się z 90 000 Rosjan pod dowództwem generała von Bennigsena. Bitwa nie została rozstrzygnięta, taktycznie wygrali Rosjanie a strategicznie Francuzi.Od ponad 10 lat w mieście organizowana jest rekonstrukcja bitwy. Główną bitwę poprzedzają różne imprezy związane z epoką napoleońską, takie jak: Jarmark Ginących Zawodów, Bal Oficerski, obóz wojskowy oraz różne prelekcje tematycznie związane z początkiem XIX w. We wszystkich atrakcjach biorą udział rekonstruktorzy, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Europy.


Ważnymi osobistościami, oprócz Napoleona, związanymi z miastem są biskupi warmińscy m.in. Marcin Kromer, Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Ignacy Krasicki a także wielki polski astronom Mikołaj Kopernik. Dzięki nim Lidzbark Warmiński rozwijał się ekonomicznie i kulturowo. Głównym ośrodkiem władzy i życia miasta, a teraz najważniejszym i najpiękniejszym zabytkiem, notabene od 2018 r. Pomnikiem Historii, jest XIV-wieczny zamek biskupów warmińskich.


W Lidzbarku Warmińskim warto także zobaczyć:


• Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła – gotycka fara z barokowymi elementami wyposażenia;
• Oranżeria Krasickiego – klasycystyczny pałacyk letni. To pozostałość po ogrodach biskupich. Aktualnie znajduje się tam Miejska Biblioteka Pedagogiczna oraz mała galeria;
• Cerkiew prawosławna pw. Św. Piotra i Pawła, kiedyś kościół ewangelicki;
• Wysoka Brama i mury obronne – pozostałości fortyfikacji obronnej miasta;
• Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wotum biskupa Załuskiego za łaskę odwrócenie dżumy.

Lidzbark Warmiński, jako historyczna stolica Warmii był centrum władzy, ale dookoła można znaleźć kilka miejsc wartych odwiedzenia:


• Sanktuarium w Stoczku Klasztornym;
• Sanktuarium w Świętej Lipce;
• Sanktuarium w Krośnie.