Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Île d'Aix

Île d'Aix: Fort de la Rade
Île d'Aix: Fort de la Rade


Między historią a przyrodą

O kilkaset metrów od wybrzeża Charente-Maritime i Fortu Bouvard, Île d'Aix (129 ha) jawi się niczym kreska pociągnięta ołówkiem na powierzchni oceanu. Wyspa została wpisana na listę „wyjątkowych miejsc przyrody". Znajdują się na niej wszystkie zróżnicowane aspekty pejzażu wybrzeża regionu Charente. Wyspa, prawdziwy mikrokosmos (mniej niż dwustu stałych mieszkańców), jest miejscem ciszy i spokoju, okrywa się ją wyłącznie na piechotę, rowerem lub kolaską. Jej warowna wioska, forty i umocnienia brzegowe czynią ją miejscem, w którym czas się zatrzymał, cieszącym amatorów historii i dzieci marzące o przygodach. O miejsce to rywalizowały królestwa Francji i Anglii, dlatego też w 1666 roku, po założeniu arsenału w Rochefort wyspa została wyposażona w poważny system fortyfikacji. Za czasów Pierwszego Cesarstwa przekształcona w warownię, stała się miejscem kluczowym w strategii obrony portu wojennego w Rochefort. Dzisiaj jej przeznaczeniem jest turystyka nadmorska i kulturalna.
Île d'Aix: Musée Napoléonien "Maison de l'Empereur"
Île d'Aix: Musée Napoléonien "Maison de l'Empereur"

5 sierpnia 1808 roku, będąc przejazdem w Île d'Aix Napoleon nakazuje wzniesienie tego domu dla tutejszego komendanta. W lipcu 1815 roku Napoleon spędzi tu kilka dni (od 12 do 15 lipca), zanim uda się na wygnanie na wyspę Świętej Heleny. Budynek ten, wzniesiony w stylu neoklasycznym, został później wykupiony przez Napoleona Gourgaud, prawnuka generała Gasparda Gourgaud, jednego z towarzyszy Napoleona na wygnaniu i w roku 1928 przekształcony w muzeum. W Muzeum zgromadzono zbiory przywołujące epopeję i legendę napoleońską za pośrednictwem dzieł Chinarda, Lafitte'a, Gérarda, Giraudeta czy Toulouse Lautreca. W 1959 roku Muzeum z Île d'Aix zostaje przyłączone do Muzeum Malmaison.
Île d'Aix: Fort Liedot
Île d'Aix: Fort Liedot

Podczas jednej z inspekcji wyspy w 1808 roku, dążąc do wzmocnienia obronności arsenału w Rochefort, Napoleon nakreśla szkice fortu „nie do zniszczenia i nie do zdobycia", który miałby być wzniesiony na najwyższym punkcie wyspy. Prace są prowadzone pod nadzorem i osłonięte wałem ziemi, który czyni je niewidoczne z oceanu i wrogich statków. Zabezpieczony niczym bunkier, by móc oprzeć się bombardowaniu, fort mógł pomieścić garnizon liczący 500 ludzi. Budynek odznacza się wielkim walorem architektonicznym i jest znaczącym przykładem sztuki fortyfikacji. Zresztą w przyszłości posłuży za wzór dla całej serii budowli militarnych.
Île d'Aix: Fort Boyard
Île d'Aix: Fort Boyard

Od chwili utworzenia arsenału w Rochefort, pojawił się problem dostępu do redy w Aix. Z powodu braku funduszy i środków projekty wybudowania fortu na piaszczystej łasze Boyard (pomiędzy wyspami Iles d'Aix i d'Oléron) zostały odłożone do roku 1804, w którym przystąpiono do umacniana piaszczystego podłoża. Po zawieszeniu prac budowlanych spowodowanych atakami Royal Navy, w roku 1840 budowa zostaje wznowiona i ukończona w roku 1857. Trzy poziomy warowni zostały uzbrojone w 74 armaty, co oznaczało moc rażenia identyczną z największymi okrętami wojennymi początku XIX wieku. Dzieło wraz ze swoją ogromną siłą ogniową wpisuje się w formułę, którą inżynierowie Cesarstwa wykorzystali w innych miejscach.
Île d'Aix: village fortifier
Île d'Aix: village fortifier

11 lipca 1806 roku Rada Miejska postanowiła zmienić nazwy ulic i placów, na Arcole, Marengo, Austerlitz, Napoleon czy Cesarska. W sierpniu 1808 Napoleon ląduje na wyspie, by sprawdzić stan zaawansowania prac, które zlecił dwa lata wcześniej. W miasteczku trwają roboty mające na celu budowę koszar, prochowni i magazynów dla artylerii. Cesarz życzy sobie zgromadzić w Ile d'Aix około 4 000 ludzi zdolnych odeprzeć nawet 12 000 Anglików, gdyby taki atak miał miejsce! 25 stycznia 1810 roku Rada Miejska przyjmuje nowy herb miasta, nawiązujący do pamiętnego dnia, kiedy wyspę odwiedził Napoleon.

Dane adresowe

SYNDICAT MIXTE DE L'ILE D'AIX-85 bd de la République-17 076 LA ROCHELLE CEDEX 9-
Tel: +33-(0)5 46 31 72 86

OFFICE DE TOURISME 17 123 ILE D'AIX
Tel: +33-(0)5 46 83 01 82
tourisme@iledaix.fr

MUSEE NAPOLEONIEN, Rue Napoléon 17123 Ile d'Aix
Tél. +33-(0)5 46 84 66 40 / Fax: +33-(0)5 46 84 69 67