Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language

Pultusk

Pultusk: Plce de la Marche
Pultusk: Plce de la Marche


Pułtusk, to jedno z najstarszych miast Mazowsza (prawa miejskie uzyskał około 1257 roku). Dzisiaj miasto liczy około 20 tysięcy mieszkańców.
Pultusk: La Basilique
Pultusk: La Basilique
Wśród atrakcji miasta znajduje się tu długi na 400 metrów rynek, budynek urzędu miasta z gotycko-renesansową wieżą ratuszową. Kolegiata pw. Zwiastowania NMP z charakterystycznym renesansowym sklepieniem zwanym pułtuskim oraz unikatową polichromią jest perłą architektury pochodzącą z połowy XV wieku.
Pultusk: Riviere Narew
Pultusk: Riviere Narew
Zamek przekształcony w centrum konferencyjno-hotelarskie gości turystów z całego świata.
Najstarsza część miasta wraz z ratuszem, zamkiem i kamieniczkami znajduje się na wyspie, otoczonej odnogami rozwidlonej Narwi.
Od schyłku średniowiecza Pułtusk jest miastem otwartym na naukę. Kolegium założone w XVII wieku jak i współcześnie Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora naznaczają oświatową i kulturalną historię miasta.
Pultusk: Quartier du Général Napoléon
Pultusk: Quartier du Général Napoléon
W długą i bogatą historię miasta wpisał się znacząco Napoleon, który przebywał tu na przełomie 1806 i 1807 roku tuż po rozegranej pod Pułtuskiem bitwie stoczonej pomiędzy Wielką Armią i oddziałami rosyjskimi. Na Pułtuskim Rynku wciąż stoi dom, w którym znajdowała się kwatera główna cesarza, o czym przypomina wisząca u wejścia tablica. Druga tablica znajduje się na zamku w sali, z której okna Napoleon obserwował pozycje wojsk rosyjskich za Narwią. To, że bitwa ta była istotna w tzw. Kampanii Polskiej Napoleona świadczy fakt umieszczenia nazwy miasta na Łuku Tryumfalnym w Paryżu.
Pultusk: Plaque Château
Pultusk: Plaque Château
Pultusk: La Maison Polonia
Pultusk: La Maison Polonia
W Pułtusku pamięć o epoce napoleońskiej kultywuje szczególnie Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej. Placówka m.in. publikuje materiały źródłowe oraz upamiętnia miejsca związane z Napoleonem. W Pułtusku nie brakuje wydarzeń upamiętniających epokę napoleońską. Corocznie są tu organizowane między innymi wystawy, rekonstrukcja bitwy napoleońskiej, konkurs na odtworzenie postaci Marii Walewskiej oraz bal napoleoński.
Miasto Pułtusk
URZĄD MIASTA W PUŁTUSKU
RYNEK - RATUSZ 41
06-100 PULTUSK
POLOGNE

Tel: (048) 23 692 83 07
Fax : (048) 23 692 42 96
Site Internet : um@pultusk.pl

Musée du Romatisme à Opinogóra
MUZEUM ROMANTYZMU
ul. Zygmunta Krasińskiego 9
06-406 OPINOGÓRA
Pologne

Tel /fax (048) 23 671 70 25
Site Internet : www.muzeumromantyzmu.pl