Fédération Européenne des Cités Napoléonienne

Gehe zu Navigation | Content | Language
 • Croatie 03.06.2020
  Destination Napoleon en Croatie
  We are pleased to inform you that following our first webinar for our Croatian cities and partners, our initiative has received a remarkable response in the media, local and national.
 • Croatia 22.05.2020-26.05.2020
  PROGRAM: Destination Napoleon Webinar Croatia: How to develop the European Cultural Route in Croatia?
  This webinar aims at providing participants with the main elements to understand the functioning of the European Federation of Napoleonic Cities, the Cultural Route Destination Napoleon, the institutional European framework, and the activities implemented by the Destination Napoleon member cities at both local and national level.
 • Croatia 22.05.2020
  Destination Napoleon Webinar Croatia: How to develop the European Cultural Route in Croatia?
  This webinar aims at providing participants with the main elements to understand the functioning of the European Federation of Napoleonic Cities, the Cultural Route Destination Napoleon, the institutional European framework, and the activities implemented by the Destination Napoleon member cities at both local and national level.
 • Ajaccio 11.05.2020
  DESTINATION NAPOLEON LAUNCHES WEBINAR CAMPAIGN
  Dans l'optique de l'efficacité et de la pertinence des conférences numériques, nous avons décidé de lancer la « Campagne Webinaire Destination Napoleon». With a view to the efficiency and relevance of digital conferences, we decided to launch the «Destination Napoleon Webinar Campaign».
 • Autun 08.04.2020
  Assemblée Générale 2020 reportée
  Dans le contexte de la crise qui touche chacun de nos pays et l'ensemble de la planète, il ne nous semble pas réaliste que notre Assemblée Générale puisse se tenir le 21 juin prochain. Aussi, en accord avec la ville d’Autun, nous sommes contraints de vous proposer de la déplacer au week-end du 24/25 octobre.

Historia napoleońska naznaczyła nasze francuskie i europejskie miasta.

Dziedzictwo to zasługuje na lepsze poznanie, należałoby nadać mu większe znaczenie i udostępnić szerszej publiczności. Wokół niniejszych konstatacji pragnęliśmy utworzyć federację miast europejskich związanych historią napoleońską. Z czynami tego wielkiego człowieka łączą nas wartości niesione przez Rewolucję, Wiek Oświecenia, ideały Wolności, Równości i Braterstwa. Rewaloryzacja stanowisk historycznych, zachęta do badań historycznych, promocja naszych muzeów i żywej kultury, otwarcie na obywateli naszych krajów i innych krajów Europy oznacza poruszanie się po drogach zawiłych, różnorodnych i nieraz antagonistycznych, jakimi ideały te narzucały się Europie.

Dziesiątki miast europejskich łączą się w tym ruchu, chcąc tym samym przyczynić się do promowania własnego wizerunku, poprzez wskrzeszenie ważnej strony ich historii oraz odkrywanie, w jakiej mierze owa przeszłość wpłynęła na ich losy. Okres napoleoński przyczynił się, bowiem do tego, że Europa rozwinęła swoją samoświadomość - przyłączając się czy też stając w opozycji do działań małego korsykańczyka - oraz przyjęła instytucje publiczne inspirowane filozofią Oświecenia.

Nasze kraje, nasza Europa potrzebują świadomości własnych korzeni, aby wzmocnić wiarę w zdolność stawienia czoła wielkim wyzwaniom naszych czasów. Także nasza wola lepszego zrozumienia i uwydatnienia naszego dziedzictwa kulturalnego jest ściśle związana z wolą pchnięcia do przodu postępu społecznego i ekonomicznego. Wszystkie kryzy naszej epoki wynikają z problemów tożsamościowych. Zmiany zachowań konieczne, by wyjść naprzeciw wyzwaniom opanowania środowiska naturalnego, rozwoju nauki i techniki, opóźnienia gospodarczego... nie mogą mieć innego podłoża jak tylko Pokój, a więc pogodzenie się z przeszłością. Bo jak powiada adagio, przyszłość nie jest pisana tym, którzy nie akceptują swojej przeszłości. Oto, dlaczego postanowiliśmy zgromadzić się wokół tej ważnej karty wielkiej historii, która niegdyś nas podzieliła.

 

Charles Napoléon

Prezydent Federacji